Protialkoholické liečenie vo Veľkom Záluží

Veľké Zálužie je dedinka pri Nitre. V Záluží sa nachádza park s kaštieľom, ktorý spolu s ďalšími pavilónmi slúži ako psychiatrická nemocnica. Jednou z diagnóz, ktoré sa v tejto nemocnici liečia je závislosť od alkoholu, liekov, drog a gambilngu.   … Continue reading Protialkoholické liečenie vo Veľkom Záluží