Veľké Zálužie je dedinka pri Nitre. V Záluží sa nachádza park s kaštieľom, ktorý spolu s ďalšími pavilónmi slúži ako psychiatrická nemocnica.

Jednou z diagnóz, ktoré sa v tejto nemocnici liečia je závislosť od alkoholu, liekov, drog a gambilngu.