Program dňa na protialkoholickom liečení na primariáte číslo 4 v roku 2018 vyzeral nasledovne.

Tento program platí aj pre drogovo závislých a gemblerov. Program na ostatných primariátoch je podobný.

Pondelok – Piatok

05:45 – 05:45 – Budíček

05:45 – 06:00 – Autogénny tréning

06:00 – 06:15 – Podávanie liekov

06:45 – 07:00 – Rozcvička

07:30 – 08:00 – Raňajky

08:00 – 08:30 – Vizita

09:00 – 09:45 – Spoločná komunita závislých

10:00 – 11:15 – Skupinová terapia

11:30 – 12:00 – Obed, podávanie liekov

12:30 – 12:45 – Autogénny tréning

13:15 – 14:30 – Pracovná terapia na oddelení / v záhrade

14:30 – 15:30 – Osobné voľno, olovrant

15:30 – 16:00 – Prechádzka po areáli so skupinou (v prípade priaznivého počasia)

16:00 – 17:00 – Osobné voľno

17:00 – 17:30 – Večera, podávanie liekov

18:00 – 18:45 – Samoriadiace skupiny

19:00 – 19:40 – Povinné Správy na RTVS

19:40 – 21:45 – Osobné voľno

20:30 – 20:45 – Podávanie večerných liekov

21:45 – 22:15 – Autogénny tréning

22:15 – 22:15 – Večierka

 

Tento program sa v priebehu týždňa trochu mení. V utorok je miesto komunity závislých odborná prednáška. V utorok a štvrtok je 15 minútová komunita oddelenia (stretnutie všetkých pacientov v budove s vrchnou sestrou, prípadne iným personálom). Vo štvrtok je miesto pracovnej terapie zábavný klub (pacienti si pripravia zábavné aktivity, športové aktivity). Každý posledný pondelok v mesiaci je celodenný A-klub (na oddelenie prídu bývalý, teraz abstinujúci pacienti s ktorými súčasný pacienti diskutujú).

Niekedy sa aktivity v dni vymenia, napríklad doobeda je pracovná terapia a poobede skupinová terapia.

Sobota – Nedeľa

06:15 – 06:15 – Budíček

06:15 – 06:30 – Podávanie liekov

06:45 – 07:00 – Autogénny tréning

07:30 – 08:00 – Raňajky

08:30 – 09:30 – Sobota – film s protialkoholickou / protidrogovou tématikou, Nedeľa – samoriadiaca skupina

09:30 – 11:30 – Osobné voľno, návštevy

11:30 – 12:00 – Obed, podávanie liekov

12:30 – 12:45 – Autogénny tréning

12:45 – 17:00 – Osobné voľno, návštevy

17:00 – 17:30 – Večera, podávanie liekov

17:30 – 19:00 – Osobné voľno, návštevy

19:00 – 19:40 – Povinné Správy na RTVS

19:40 – 21:45 – Osobné voľno

20:30 – 20:45 – Podávanie večerných liekov

21:45 – 22:15 – Autogénny tréning *

22:15 – 22:15 – Večierka *

* Pokiaľ skupina splní podmienky, teda získa málo mínusových bodov, majú členovia skupiny nárok na predĺženú večierku v piatok a sobotu. Tá býva predĺžená väčšinou do polnoci. Autogénny tréning sa vtedy prekladá a je hneď po správach RTVS.

Počas týždňa aj počas víkendu pacienti píšu každý deň denník v rozsahu jednej A5-ky (jedna strana malého zošita). Počas víkendu, prípadne v piatok pred víkendom pacienti píšu úvahu na zadanú tému v rozsahu jednej A4-ky.